گروه آموزشی زمین شناسی ناحیه 2 شهرری

نمونه سوالات علوم زمین پیش دانشگاهی

نمونه سوالات علوم زمین پیش دانشگاهی

 


نمونه سوالات

ظهر شرعی هر محل چه موقع است؟ 1- ظهر شرعی تهران با لندن چند ساعت اختلاف دارد؟

2-

 

الف) –

2-آزمایش فوکو و اثر دوپلر کدامین حرکات زمین را اثبات می کنند؟

) – اگر زمین به ستاره ای نزدیک و یا از آن دور شود چه تغییری در نور رسیده به وجود می آید؟

3-

اعتدال بهاری و پائیزی را تعریف کنید؟

4-

 

الف) –

لیتوسفر چه بخشی از زمین را شامل می شود؟

) – استنوسفر در کدام قشر از زمین است؟ و چه حالتی دارد؟

5-

پوسته قاره ای و اقیانوسی را از نظر ترکیب و ضخامت با هم مقایسه کنید؟

6-

میانبارها چه نوع سنگ های و از کدامین قسمت زمین می باشند؟

7-

سرعت انتشار امواج لرزه ای در سنگها به کدامین عوامل بستگی دارد؟ -

و در کدامین قشر زمین سرعت

8-

هسته داخلی و خارجی زمین را از نظر ترکیب و حالت مواد با هم مقایسه کنید؟

9-

10-

نظر یه جابجایی قاره ها از کیست؟...........................- یک بازمانده از دریای تتیس را نام برده ...................و این دریای قدیمی بین کدامین خشکی ها وجود داشت؟ ...................و..................

جبران گسترش کف اقیانوس ها در چه محل های و چگونه صورت می گیرد؟

11-

 

الف ) –

چرا کشورمان ایران لرزه خیز است؟

) – کوههای زاگرس چگونه به وجود آمده اند؟

12-

در شکل مقابل کدام نوع حرکت ورقه ها را نشان می دهد و نتیجه این نوع حرکت چیست؟

13-

سرعت کدام امواج لرزه ای از همه بیشتر است؟ ..............-

و کدام امواج فقط از جامدات عبور می کنند؟

............ -

14-

و خسارات زلزله مربوط به کدامین امواج لرزه ای می باشد؟...............و.................. با توجه به فاصله ی مرکز زلزله از دو شهر A و B

، شدت و بزرگی را در این دو شهر با هم مقایسه کنید؟

15-

دو اهمیت برای آتش فشانها بنویسید؟

16-

 

17-

مرحله فومرولی آتش فشان چه موقع است؟ ..........................................-

و مخرب ترین آتش فشانها از

.......................- و مواد جامد آتش فشانها را چه می گویند؟ ...................

انواع تنش ها را نام برده و چین خوردگی ها در اثر کدام تنش به وجود آمده اند؟

19-

اشکال زیر چه نوع چین و گسلی را نشان می دهند؟

20-

 

 

 

الف ) –

دو مورد از رعایت مراقبت های قبل از زلزله در منزل را ذکر کنید؟

) – دو مورد از نکات مقاوم سازی و ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله را بنویسید؟

ج

) – چرا در حین زلزله بایستی پناه گیری کنیم و اما بعد از اتمام زلزله سریعاً از ساختمان خارج شویم؟

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی

........................سوالات امتحان میان ترم درس علوم زمین (2) دوره پیش دانشگاهی

هر یک از اشکال مقابل چه نوع پدیده ای در سنگ های رسوبی را نشان می دهد؟

 

فرق نا پیوستگی موازی و دگر شیبی را بنویسید؟

 

چهار ویژگی برای فسیلهای راهنما رابنویسید

 

 

.

الف

 

) – واحد اصلی سنگی چینه شناسی را تعریف کنید؟ ب ) – بزرگترین و کوچکترین واحد زمانی را نام ببرید؟

 

چرااز دوران پرکامبرین آثار حیاتی کمی باقی مانده است؟

 

الف

 

 

 

 

) – فسیل راهنمای دوران سنوزوئیک و مزوزئیک را نام ببرید؟

ب

) – آرکئوپتریکس فسیل چه نوع جانوری است و در چه دوره ای این جانور می زیسته ؟

در یک شی عتیقه ای از

8 گرم کربن 14 مقدار 2 گرم باقی مانده است، سن این شی چقدر است؟
(5700
سال= نیمه عمر کربن 14)

نزدیکترین ستاره به زمین، متراکم ترین ستاره، بزرگترین ستاره، و ستاره دنباله دار معروف را نام ببرید؟

 

سیارات زمین مانند را با سیارات مشتری مانند از نظر چگالی، جنس با هم مقایسه کنید؟

 

الف

 

 

) – حالت محاق ماه چه موقع می باشد؟

ب

) – نیروی جاذبه ماه چه تاثیری بر روی کره زمین دارد؟

 

اگر فاصله خورشید تا زمین

 

2 برابر امروزی شود در نور رسیده به زمین چه تغییری حاصل می شود؟ ( رابطه نور با فاصله را حتماً بنویسید )

فاصله دو روستا در روی نقشه ای به مقیاس

 

200,000 به اندازه 4 سانتی متر رسم شده است ، فاصله واقعی این دو روستا روی زمین چند کیلومتر است؟

نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی زیر هر کدام مربوط به چه نوع پدیده ای می باشند؟

 

 

الف

 

) – تفاوت نفت شیرین و ترش در چیست؟ ب ) – مهاجرت ثانویه نفت را در یک سطر بنویسید؟

 

محدودیت های استفاده از انرژی باد و انرژی اتمی را بنویسید؟

 

 

( 6 مورد )

با گذشت زمان کدام گاز خورشید کاهش می یابد

 

( He یا H ) و چرا؟

 

17-

18-

قوانین اول ودوم کپلر را به طور خلاصه بنویسید؟

 

الف) – کدامین نقشه ها برای رسم نقشه های زمین شناسی یک نقشه پایه می باشند؟ ورسم نقشه زمین شناسی گیلان آساتتر است یا کرمان.

چرا؟

19 ) –

درنفشه توپوگرافی زیر اولا نقاط pو q چه پدیدهای میباشند.ثانیا درامتداد xy مقطع یا نیمرخ منحنی های میزان را رسم نمائید.

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی

 

........................سوالات امتحان میان ترم درس علوم زمین (2) دوره پیش دانشگاهی

 

1 -

هر یک از اشکال مقابل چه نوع پدیده ای در سنگ های رسوبی را نشان می دهد؟

 

2-

دو ویژگی برای فسیلهای راهنما رابنویسید.

الف

 

) – واحد اصلی سنگی چینه شناسی را نام برده ب ) – بزرگترین و کوچکترین واحد زمانی را نام ببرید؟

 

چرااز دوران پرکامبرین آثار حیاتی کمی باقی مانده است؟

 

الف

 

) – فسیل راهنمای دوران سنوزوئیک و مزوزئیک را نام ببرید؟

 

ب

 

) – آرکئوپتریکس فسیل چه نوع جانوری است و در چه دوره ای این جانور می زیسته ؟

 

در یک شی عتیقه ای از

 

 

8 گرم کربن 14 مقدار 2 گرم باقی مانده است، سن این شی چقدر است؟
(5700
سال= نیمه عمر کربن 14)

نزدیکترین ستاره به زمین، متراکم ترین ستاره، را نام ببرید؟

 

 

سیارات زمین مانند را با سیارات مشتری مانند از نظر چگالی، جنس با هم مقایسه کنید؟

 

حالت محاق ماه چه موقع می باشد؟

 

فاصله دو روستا در روی نقشه ای به مقیاس

 

200,000 به اندازه 4 سانتی متر رسم شده است ، فاصله واقعی این دو روستا روی زمین چند کیلومتر است؟

 

 

تفاوت نفت شیرین و ترش در چیست؟

 

محدودیت های استفاده از انرژی اتمی را بنویسید؟

 

 

( 2 مورد )

با گذشت زمان کدام گاز خورشید کاهش می یابد

 

( He یا H ) و چرا؟

 

درنفشه توپوگرافی زیر اولا نقاط pو q چه پدیدهای میباشند.ثانیا درامتداد xy مقطع یا نیمرخ منحنی های میزان

 

15 ) –

[ سه‌شنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٩ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ] [ خانم اناری ] [ نظرات () ]
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه